#EUinmyregion 2019 - Видео клипове

Допълнителни

 

Изпратете снимка и видео кадри на вашия проект и получете едноминутен видео клип.

20 проекта ще имат шанса да спечелят видео клип, изготвен от професионалисти. Тези едноминутни видео клипове ще представят проекта и могат лесно да се споделят на уебсайт или в социалните мрежи. Скиците, представящи сценария, следва да бъдат изготвени в съответствие с посочените по-долу стъпки. Този сценарий, предоставен от представителите на проекта/управляващия орган, ще бъде илюстриран в кратък видео клип като този:

Кандидатите ще трябва да изпратят чрез wetransfer::

  • 5-10 висококачествени снимки, илюстриращи проекта, неговия контекст и по възможност участващите в него хора;
  • по възможност няколко видео кадъра (с професионално качество — избягвайте кадри във вертикален формат, направени със смартфон);
  • сценариите, структурирани около 7 тематични елемента, с кратки изречения (не повече от 15—20 думи), следва да се изпратят на електронна поща info@euinmyregion.eu с тема “EUinMyRegion video

  1. Проблем: първоначален проблем за разрешаване: „Липса на достатъчни дискусии/дебати/разбиране на местно равнище на политиката на сближаване“.
  2. Специфични подробности: само х % от местните избрани представители считат политиката на сближаване за ключов инструмент за изпълнение на политики на местно равнище.
  3. Прозрение: истина, която ви дава възможност да се докоснете емоционално до вашата аудитория.
  4. Решение: представяне на предложеното решение.
  5. Как действа: Какъв е резултатът?
  6. Доказателство: отзиви на участниците
  7. Визия: лозунг за бъдещето на проекта.