#EUinmyregion 2020 - ИСТОРИИ

Допълнителни

 

Добрите истории не ни казват просто неща, които не знаем. Те споделят идеи, преживявания и дори мнения. Те са прости и конкретни. Те са забавни, и все пак образователни, универсални и запомнящи се. Споделете своята с нас.

Експертите, работещи с проекти и програми, финансирани от ЕС, са поканени да участват в конкурса #EUinmyregion Stories, с възможност да спечелят участие в Европейската седмица на регионите през октомври в Брюксел, като те ще участват в специална програма с обучение, а видимост ще бъде дадена на проекта или програмата, представени в историята. Форматът е отворен: историите могат да бъдат на видео или аудио, снимки или текст.

За участие изпратете линк към историята, който е обществено достъпен, на info@euinmyregion.eu (Относно: “EUinmyregion – stories").

Моля добавете в имейла ясно изявление, че сте прочели и разбрали общите условия на инициативата и че ги приемате. Подписан формуляр за разрешение за ползване е необходим само когато хора могат да бъдат разпознати на снимката.

Конкурсът ще продължи до края на август.Свързани документи