Украйна: предварително финансиране по линия на REACT-EU в размер на 3,4 млрд. евро за държавите членки, приемащи бежанци от Украйна

Допълнителни

 
23/03/2022

В подкрепа на държавите членки, които приемат и настаняват бежанците от войната в Украйна, днес Комисията предложи да увеличи с 3,4 млрд. евро общото предварително финансиране по линия на помощта за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU).

След като бъде прието от съзаконодателите, това непосредствено вливане на ликвидност, съчетано с гъвкавостта благодарение на Действията по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE), ще ускори достъпа на държавите членки до средства, които да изразходват за инфраструктура, настаняване, оборудване и услуги в областта на заетостта, образованието, социалното приобщаване, здравеопазването и грижите за децата.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: Незаконното и неоправдано нахлуване на Русия принуди над 3 милиона украинци да напуснат страната си, като този брой нараства с всеки изминал ден. Държавите членки и гражданското общество показаха забележителна солидарност и ЕС засилва действията си, за да гарантира, че необходимата подкрепа достига до всички, които приемат тези бежанци. Ето защо, след предложението CARE, по политиката на сближаване ще бъдат отпуснати 3,4 млрд. евро от REACT-EU на държавите членки, особено на държавите на първа линия, за да се подпомогне посрещането на техните нужди. Подкрепяме народа на Украйна и ще продължим да подпомагаме държавите членки да приемат всички бягащи от войната.

Комисарят, отговарящ за работните места и социалните права, Никола Шмит добави: Предвид неотложността и сериозността на кризата, предизвикана от руското нашествие в Украйна, ЕС търси нови начини за незабавно предоставяне на ликвидност на най-засегнатите държави членки. С днешното предложение да се увеличи предварителното финансиране по линия на REACT-EU 3,4 млрд. евро ще достигнат до държавите членки възможно най-бързо, така че те да могат незабавно да подпомогнат нуждаещите се. Нямаме време за губене.

Финансов стимул за солидарността на държавите членки с Украйна

Комисията предлага предварителното финансиране от транша по линия на REACT-EU за 2021 г. да се увеличи от 11 % на 15 % за всички държави членки. Освен това за държавите членки на първа линия (Унгария, Полша, Румъния и Словакия) и държавите членки с най-голям дял на пристигащите от Украйна спрямо тяхното население (над 1 % между 24 февруари 2022 г. и 23 март 2022 г. — Австрия, България, Чехия и Естония) Комисията предлага този процент да се увеличи на 45 %. Така общият размер на предварителното финансиране се увеличава с 3,4 млрд. евро, които ще бъдат изплатени на държавите членки веднага щом предложението бъде одобрено от съзаконодателите.

Тъй като броят на бягащите от войната расте ежечасно и към момента в държавите членки тече регистрация на хората, положението е много динамично. За да си състави картина на положението, онагледяваща натиска, пред който са изправени държавите членки поради големия брой пристигащи, Комисията изчисли дела на пристигащите спрямо населението въз основа на информация от държавите членки, получена чрез мрежата на ЕС за подготвеност и управление на кризи в областта на миграцията, чрез международни организации и други надеждни отворени източници.

По-нататъшни стъпки

Предложените изменения на Регламента за общоприложимите разпоредби и на Регламента за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) трябва да бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета. 

Контекст

От началото на кризата в Украйна през 2014 г. ЕС и неговите държави членки предоставиха на страната над 1 млрд. евро под формата на хуманитарна помощ и помощ за ранно възстановяване. 

Като част от NextGenerationEU, през 2021 г. и 2022 г. по линия на REACT-EU се предоставят допълнителни средства в размер на 50,6 млрд. евро (по текущи цени) за програмите по политиката на сближаване за периода 2020—2014 г. REACT-EU влезе в сила на 24 декември 2020 г. и по тази линия могат да се финансират разходи със задна дата от 1 февруари 2020 г. до 31 декември 2023 г.

Днешното предложение за увеличаване на предварителното финансиране за държавите членки в рамките на REACT-EU допълва предложението за Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE), прието на 8 март, и възможността държавите членки да използват транша по линия на REACT-EU за 2022 г. в подкрепа на мерки за подпомагане на хората, бягащи от Украйна, в съответствие с общата цел за възстановяване след пандемията.

 

 

Новини