“Твоето здраве има значение”: трансгранична солидарност срещу коронавируса в Ръмъния и България

Допълнителни

 
05/05/2020

Градската болница в румънския град Зимнич в Румъния и болницата в Свищов в България получиха подкрепа от ЕС за да модернизира и подобри здравните услуги в граничния регион между България и Румъния чрез програмата Interreg V - Румъния-България . 

В контекста на коронавирус пандемията, болницата предостави медицинско оборудване на Caritas Rosiorii de Vede закупено чрез проекта финансиран от политиката на сближаване на ЕС "Your health matters!

Новини

Свързани държави

Bulgaria Romania