Финансова подкрепа за общностите на национално, регионално и местно ниво, борещи се с коронавируса

Допълнителни

 
19/03/2020

На 18 март 2020 г. комисаритеЕлиза Ферейра, отговаряща за сближаването и реформите, и Никола Шмит, отговарящ за заетостта и социалните права, изпратиха писма до всички държави от ЕС, за да ги информират за подкрепата, която могат да получат в рамките на инициативата за инвестиции в отговор на коронавирус.

Писмата, достъпни в страницата Coronavirus Response Investment Initiative, предоставят подробности за наличните суми за всяка страна, вида на новооткритите разходи по структурните фондове и фонда за солидарност на ЕС - например за подкрепа на здравни системи, закупуване на медицинско оборудване или осигуряване на достъп до здравеопазване за уязвимите групи и настоящите възможности за мобилизиране на финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален Фонд.

Освен това, службите на Комисията предоставят интегрирана подкрепа на всяка една от държавите-членки поотделно чрез специално създадени за целта екипи. Екипите ще осигурят бърз обмен на информация и вземане на решения на най-техническо ниво, както и ще обсъдят въпросите за държавната помощ, въпросите за спазването на финансовите регламенти или участието на Европейския инвестиционен фонд.

За повече информация

Новини