Политика на сближаване: Комисията съобщи лауреатите на наградите REGIOSTARS за 2019 г.

Допълнителни

 
09/10/2019

Лауреатите на ежегодните награди REGIOSTARS — които насърчават забележителни проекти в областта на политиката на сближаване — бяха обявени в Брюксел. И лауреатите са: 

За Насърчаване на цифровата трансформация (категория 1): наградата отиде при Energy Cells GR, проект за трансгранично сътрудничество между Германия, Белгия, Франция и Люксембург, за устойчиво потребление на енергия и иновативно производство на възобновяема енергия в регион Гранд. 

CobBaugeот Франция и Обединеното кралство получиха наградата за Свързване на зелената, синята и сивата инфраструктура (категория 2), за разработения от тях материал за зидане, използващ пръст и влакна.

Наградата за „Борба с неравенството и бедността” (3-та категория) отиде при Good Support, от Полша, онлайн платформа, която свързва жителите на Западнопоморския регион с местни социални услуги.

Жилищни квартали, активни по отношение на климата (CAN), съвместен белгийски, френски, германски, нидерландски и британски проект получи наградата в 4-та категория, „Изграждане на градове, устойчиви на климатичните промени“. Той насърчава стратегии, ръководени на местно равнище, за повишаване на енергийната ефективност на домакинствата в необлагодетелствани градски райони.

Наградата за „Модернизиране на здравните услуги“ (5-та категория) отиде при Orsi Academy, от Белгия, център за обучение и експертни знания в областта на новите техники в минимално инвазивната хирургия и роботизираната хирургия.

For “Modernising health services” (the 5th category) the award went to Orsi Academy, from Belgium, a training and expertise centre in the field of new techniques in minimally invasive surgery and robotic surgery.

Накрая наградата на публиката отиде при CityWalk от транснационалното сътрудничество „Дунав“, което помага градове от Дунавския регион да подобряват условията за ходене пеша.

Наградите REGIO 

Новини