Приближаване на гражданите към ЕС: Комисията стартира първата кампания "Europe in My Region"

Допълнителни

 
29/04/2016

Днес Европейската комисия стартира първата кампания "Europe in My Region" с цел да насърчи гражданите да се запознаят с финансираните от ЕС проекти в цяла Европа и да научат повече за тях.

Кампанията "Europe in My Region" е организирана от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия с помощта на представителствата на Комисията и управляващите органи, като тя ще се проведе от 29 април до 11 юни 2016 г. в 23 държави от ЕС и ще включва над 1200 мероприятия, на които се очаква да присъстват хиляди граждани.

"Europe in My Region" е организирана около четири различни инициативи: дни на отворените врати за проектите на ЕС, търсене на съкровище, фотоконкурс и кампания за публикации в блогове. Всички тези дейности имат за цел да насърчат гражданите да посетят финансираните от ЕС проекти и да споделят изображения и преживявания чрез социалните медии.

През м. май бенефициерите на фондовете на ЕС ще представят своите проекти пред граждани в рамките на инициативата „Дни на отворените врати за проектите на ЕС“, а с помощта на онлайн карта ще могат да се открият местоположенията на проектите, участващи в тази инициатива. Междувременно гражданите ще бъдат поканени да участват в едно мероприятие за търсене на съкровище, провеждано в 18 държави и общо 45 региона: участниците ще трябва да намерят скритите улики при местата на изпълнение на някои съфинансирани проекти и да отговорят на въпросите от онлайн викторина.

Петото издание на фотоконкурса, организиран във Facebook (който ще се проведе от 2 май до 28 август 2016 г.), има за цел да популяризира проекти, които допринасят за постигането на истинска промяна в местните общности: за да участват в конкурса, гражданите трябва да направят снимка на проект, получаващ финансиране от ЕС, на която да се виждат табелата или билборда с информация за финансирането и знамето на ЕС. Тримата победители ще имат възможност да спечелят курс по фотография, воден от професионален фотограф, и пътуване до Брюксел.

И не на последно място, най-талантливите блогъри, които отразяват местни проекти, ще бъдат поканени в Брюксел, за да вземат участие в медийната програма на инициативата European Week of Regions & Cities (10—13 октомври 2016 г.).

Допълнителна информация:
Europe in My Region

Twitter: @EU_Regional @CorinaCretuEU #EUinmyregion

Новини