Inforegio-Newsroom

Допълнителни

 
 • Инициативата b-solutions — решения на трансгранични неуредици

  09/02/2021

  От 2017 г. насам Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR), общоевропейска мрежа от гранични и трансгранични региони, управлява инициативата b-solutions. Целта е да се даде възможност на публичните органи и на трансграничните структури да преодолеят систематично правни и административни пречки по границите и да получат достъп до специализирана техническа помощ за намиране на решения.

  Възстановяване на важни културни средища в град Шумен

  21/01/2021

  Град Шумен обновява своя западнал Летен театър и Младежки дом, за да стане градът по-привлекателен домакин за образователни и развлекателните събития от регионален и международен мащаб. За дейностите по двата обекта е осигурен общ бюджет от 2,5 милиона евро, както и подкрепа от ЕФРР. Общинският младежки дом не е модернизиран от изграждането си през 1971 г. Той е средище на 10 клуба и формации и седалище на Градския ученически парламент. Обновяването ще включва ремонт на покрива, н

  „Панорама“, бр. 75: През 2020 г. ставаме екологични и се цифровизираме

  22/12/2020

  Зимното издание на списание „Панорама“ вече е достъпно за изтегляне, като този път то бележи края на една ера. Нашият 75-ти брой е и последният, който ще бъде издаден в този PDF формат, тъй като през 2021 г. ще представим нова цифрова версия с по-редовни статии. В този брой ще намерите ретроспекция на две десетилетия на списанието и предварителен преглед на нещата, които предстоят. Ексклузивен доклад от екипа на германското председателство представя цялата упорита работа по склю

  Център за компетентност за интелигентни и екологосъобразни технологии отвори врати в България

  02/12/2020

  В Технически университет — Габрово бе открит център за мехатроника и чисти технологии, финансиран от ЕФРР. Отпуснатите средства бяха използвани за ремонтиране на сградата, в която се помещава Центърът за компетентност, както и за закупуването на ново оборудване. На 20 ноември по интернет беше проведен информационен ден относно новия Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Той беше проследен от 30 участници, включител

  Комисията приветства политическото споразумение за REACT-EU

  18/11/2020

  Днес Комисията приветства политическото споразумение между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета относно пакета „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU). Това е първото досие от политиката на сближаване, за което тристранните преговори са приключили, в очакване на окончателното одобрение на правните текстове от Европейския парламент на пленарно заседание и от Съвета. Комисарят по въпросите на сближ

  „Панорама“, бр. 74: Финансиране на МСП в при екологичния и цифровия преход след COVID-19

  18/11/2020

  Преживяваме бурни времена в сурово море, изправени сме пред безпрецедентна здравна, социална и икономическа криза. Малките и средните предприятия са силно засегнати. Заедно с държавите членки Европейската комисия отговори на тези новопоявяващи се нужди по много гъвкав начин, като адаптира законодателството на ЕС и улесни финансирането на европейските предприятия, за да им помогне да оцелеят.   Ясно е, че за да постигнем възстановяване и стабилна и приобщаваща икономика, трябва бързо д

  „Панорама“, бр. 74 - Регионът на Адриатическо и Йонийско море: един добър пример за Европа и за света

  11/11/2020

  Ежегодното ротационно председателство на Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR) дава възможност на всяка от деветте участващи държави на свой ред да управлява приоритетите и да задава насоката за бъдещо развитие. На 1 юни 2020 г. Словения пое председателството от Сърбия с цел успешно прилагане на водещите проекти на EUSAIR и екологизиране на региона с оглед превръщането му в устойчив, конкурентен и социално приобщаващ икономически макрорегион. От 1 юни 20

  „Панорама“, бр. 74: Мъдри инвестиции за по-бърз растеж

  04/11/2020

  Янис Реирс, министър на финансите на Република Латвия, разсъждава върху опита на Латвия с усвояването на европейски средства и очертава целите си за следващия програмен период. Доколко Латвия е постигнала успех в усвояването на средства от ЕС до момента? В периода от 2004 г. до 2018 г. Латвия получи 11,77 млрд. евро от бюджета на ЕС, докато нейният принос за същия период беше 3,098 млрд. евро. След присъединяването ѝ към ЕС разликата между нейния БВП и средния за

 • Предишна страница
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • Следваща страница