Inforegio-Newsroom

Допълнителни

 
 • „Панорама“, бр. 69: Осигуряване на бърз интернет за регионите на Европа

  16/07/2019

  Икономическата конкурентоспособност на регионите, и най-вече на селските райони, зависи от наличието на добра свързаност. Това означава не само автомобилни и релсови пътища, но и добри цифрови магистрали в интернет. Според Рудолф Нийслер, директор на отдел „Интелигентен и устойчив...

  Гласуване за наградите „RegioStars“

  09/07/2019

  Считано от 9 юли, обществеността се приканва да избере победителите сред 24-та финалисти, избрани от журито в конкурса „RegioStars“. За победители в конкурса „RegioStars“ за 2019 г. ще бъдат отличени най-оригиналните и новаторски проекти по линия на политиката на...

  Нова система за сигурност за българските морски пристанища

  02/07/2019

  Българските морски пристанища вече разполагат с модерна система за предотвратяване на престъпления и защита на критичната инфраструктура чрез проект, финансиран по линия на ЕФРР. Системата вече функционира на пристанищните терминали Варна—Изток, Варна—Запад и Бургас—Изток 1. Като...

  Сравнителен доклад за иновациите за 2019 г.: подобрени показатели при иновациите в ЕС и неговите региони

  17/06/2019

  Съгласно призивите на Европейския съвет от юни 2018 г. и март 2019 г. Европа трябва да усъвършенства капацитета си за иновации, за да бъде конкурентоспособна на световните пазари и да запази и подобри начина на живот на европейците. По този повод Комисията „Юнкер“ обяви...

  Обновяване на две училища в Габрово, България

  11/06/2019

  По проект, финансиран от ЕФРР, бяха предоставени средства за обновяването на две училища в Габрово, България, което включваше закупуването на нова образователна апаратура, оборудване и обзавеждане. Две училища в Габрово, административния център на община Габрово, България, са модернизирани и...

  Телевизионна кампания в Естония представя проекти, финансирани от ЕС

  20/05/2019

  Миналата есен обществената телевизия на Естония ERR излъчи поредица от телевизионни предавания, посветени на въздействието на структурните фондове върху местните общности и икономиката. Управляващият орган за Естония помогна за подготовката на кампанията, чиято цел бе да очертае постиженията на...

  Равенство между половете: как градовете могат да поемат водещата роля

  13/05/2019

  Нов доклад на програмата URBACT на ЕС показва как градските власти могат да предприемат някои прости, практически стъпки към равенство между половете чрез събиране на данни, политики и консултации – и да подобрят ежедневието за гражданите в целия ЕС. Независимо дали се разбиват вредни...

  Комисар Крецу разсъждава за постиженията на политиката на сближаване по време на своя мандат

  29/04/2019

  С наближаването на края на мандата ѝ комисарят по въпросите на регионалната и селищна политика Корина Крецу очертава някои от ключовите успехи на политиката на сближаване на регионите в ЕС и отправя поглед към бъдещите възможности за постигане на значително подобрение благодарение на нея като...

 • Предишна страница
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • Следваща страница