Публикуване на грантове и обществени поръчки на ГД „Регионална политика“

На този сайт ще намерите всички документи за покани за участие в търгове и покани за представяне на предложения, издадени от Генерална дирекция "Регионална политика", свързаната годишна работна програма и решенията за финансиране.

Заинтересованите лица следва да се консултират редовно със сайта и с публикуваните документи.