Политиката на сближаване на Европейския съюз: инвестиции във Вашия регион, във Вашия град

Допълнителни

 
Политиката на сближаване на Европейския съюз: инвестиции във Вашия регион, във Вашия град

03:34 minutes / mp4

Изтегляне

Всяка година ЕС инвестира милиони евро в създаване на работни места и икономически растеж, за да помогне за намаляване на социалните и икономическите различия между регионите. От този кратък видеоклип ще научите повече за това как тези инвестиции на ЕС могат да подобрят всекидневния живот на гражданите, като стимулират икономическия растеж в техния регион.
През последните пет години благодарение на политиката на сближаване бяха създадени над 600 000 работни места; всяка година бе инвестирано в професионалното обучение на близо 15 милиона души, за да се подобрят шансовете им за наемане на работа; бе съфинансирано изграждането на 25 000 km пътища и 1800 km ж.п. линии; бе осигурен достъп до чиста питейна вода за още 3 милионадуши и бяха осигурени средства за 200 000 малки и средни предприятия и 61 000 изследователски проекта. Тезипоказателинарастват, тъйкатозапочналитепрезпоследните 5 години проект ипродължават да дават резултати. Всичко това е възможно благодарение на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд, които заедно обхващат над една трета от бюджета на ЕС.

Дата: 16/07/2014

Езици Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish Czech Bulgarian Croatian

Субтитри english

Продължителност 03:34 minutes / mp4

Научете повече

The EU's main investment policy

Видеоматериали