Критерии за зелени обществени поръчки за инфраструктура за отпадъчни води

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/07/2013

Настоящият документ предоставя препоръчваните по отношение на поръчки за проекти за инфраструктура за отпадъчни води критерии на ЕС за ЗОП. Придружителният технически информационен доклад съдържа пълна информация за причините за избор на тези критерии и позовавания за допълнителна информация. Използването на критериите за ЗОП следва да се разглежда като възможност за органите за управление на отпадъчните води да изградят и експлоатират инфраструктури за отпадъчни води по екологосъобразен начин.

 

Publications