„Панорама“, бр. 69: Моравско-Силезийската област излиза от индустриалното си минало

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 03/07/2019

Лятното издание на списание Панорама, което вече е достъпно за изтегляне, обхваща широк набор от теми и включва последната, прощална уводна статия от напускащия ни комисар Корина Крецу.

Регионът, към който сме насочили вниманието си този път, е Моравско-Силезийската област в Чехия, представена с интервю на областния управител Иво Вондрак, примери за проекти и анализ на начина, по който се справят с прехода от въгледобивна промишленост към икономика с неутрално въздействие върху климата. Разглеждаме отблизо и международното сътрудничество посредством програмата Interreg, като представяме добра практика и проекти от целия континент, а също и как рамката за компетентност на ЕС прави възможно ефективното управление на фондовете на ЕС.

В рубриката ни „С ваши думи“ представяме отзиви от двама членове на ЕП за Комисията за регионално развитие — Констанце Крел и Ян Олбрихт, както и впечатленията на младежи от участието им в медийната програма Youth4Regions.

Ще разберете как мрежата от служби по широколентов достъп помага за намаляване на цифровото разделение между регионите и как междурегионалното сътрудничество помага за засилване на киберсигурността. Рубриката „Проекти“ ще ви отведе в Кипър, Франция и на Канарските острови.

Publications