Най-отдалечените региони обединяват сили в ЕС

Допълнителни

 

В зимния брой на списание „Панорама“ ви представяме най-от- далечените региони на ЕС и репортаж от проведеното неотдавна заседание на Председателския съвет, в което взеха участие председателят на Комисията г-н Юнкер и еврокомисар Крецу. Включили сме анализ на обновената стратегия за тези региони, чиято цел е да се помогне на тези региони да се възползват максимално от своето уникално местоположение в рамките на ЕС и останалата част от света, и ви представяме проекти и отзиви. Ще ви запознаем с публикувания неотдавна Страте- гически доклад за изпълнението на ЕСИ фондове, като и с убе- дителни доказателства за мащаба и въздействието на тези инвестиции върху живота на жителите на континента.

В този брой тема на регионалния профил е автономна област Валенсия в Испания, като сме включили различни проекти и интервю с министър-председателя на областта Чимо Пуч. Ще ви запознаем с млади хора и техните разнообразни усилия да се ангажират с политиката на ЕС и с регионалната политика посредством конкурса за блогъри „Европа в моя регион“, схе- мата за обучение на млади журналисти и младежката про- грама за доброволци по линия на Interreg.

Също така сме включили и новини от проведения неотдавна Форум на градовете в Ротердам във връзка с Програмата на ЕС за градовете, както и статия за предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС и визията и приоритетите на България във връзка с това. В раздел „С ваши думи“ сме пред- ставили материали от Европейския парламент, Франция, Ита- лия и Испания, раздел „Проекти“ сме посветили на Белгия, Чешката република и Литва, а в колажа от снимки на фокус са проекти, изпълнявани в Малта.

Publications