Panorama 60 : България и Румъния честват 10 години от присъединяването си към ЕС

Допълнителни

 

С нашия първи брой за 2017 г. отбелязваме два повода за празнуване — 10-ата годишнина от присъединяването на България и Румъния към ЕС и настъпилите през този период големи промени. „Панорама“ представя по-подробно ползите, които членството в Съюза е донесло за държавите и техните граждани. Тема на задълбочен преглед е Западна Гърция — регион с огромен потенциал, който получава подкрепа по линия на политиката на сближаване за разгръщането на стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Съгласно един скорошен доклад държавите трябва да работят съвместно, за да се справят със световните предизвикателства, които не признават граници. Четири макрорегионални стратегии оказват реално въздействие, като помагат на държавите от ЕС и извън него да обединят усилия и да се справят с всеобщите проблеми.

Включили сме интервю с д-р Ян Борг, парламентарен секретар на Малта, отговарящ за председателство на ЕС през 2017 г. и за управлението на средствата от ЕС, относно начина, по който Малта ръководи председателството, и относно ползите, които тя извлича от подкрепата по линия на политиката на сближаване.

С друга статия ви информираме за новата опростена оценка за големи проекти, както и за подробности за това как Полша се възползва максимално от възможностите за инвестиране, осигурени от финансирането от ЕС.

В раздела „С ваши думи“ сме включили материали от Дания, Естония и Латвия, както и колаж от снимки по проект, изпълняван в трите региона на Белгия.

 

Publications