„Панорама“, бр. 52: Оказване на съдействие за прилагане на политиката на сближаване

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/04/2015

Пролетното издание на „Панорама“ вече е достъпно в интернет на английски език и водещите материали този път очертават плановете на Комисията за по-разумни инвестиции и по-ефективно изпълнение. Първата статия описва работата на новосъздадената работна група за по-добро прилагане, която има за цел да помогне на държавите с нива на усвояване под средните, а втората статия е посветена на стартирането на платформата за консултантски услуги fi-compass и как тя се вписва в инвестиционния план на председателя Юнкер. Продължаваме поредицата от материали, в които разказваме как отделните държави разработват своите оперативни програми, като се спираме на Словения и Германия, както и на определени региони във Франция и Полша.

В броя можете да прочетете и за инвестиционните дейности на ЕС в други части на света, от сътрудничество с различни държави в Латинска Америка до по-пряко участие в най-отдалечените региони на ЕС, като поводът за тази тема е посещението на комисар Крецу в Гуадалупа.

По случай 40-ата годишнина на ЕФРР тази пролет обръщаме поглед назад към историческите корени на фонда и представяме личната позиция на бивш говорител на Комисията по въпросите на регионалната политика.

Както обикновено, включени са и избрани новини и значими проекти от целия ЕС. През следващите седмици ще бъдат публикувани и версии на други езици.

Publications