Панорама 46 - ЕС приветства Хърватия

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 28/06/2013

Летният брой на списание "Панорама" за 2013 г. вече е публикуван онлайн на английски, френски и немски език. Централно място в изданието заема статия от 6 страници за присъединяването на Хърватия към ЕС, която предлага преглед на процеса на присъединяване, представяне на основните отрасли в Хърватия, примери за успешни проекти и интервю с Бранко Гърчич, вицепремиер и министър на регионалното развитие и фондовете на ЕС.

Друг основен акцент е разглеждането на съвместния процес на одит (от Европейската комисия и националните органи) за гарантиране на правилното разходване на финансирането по линия на политиката на сближаване. Включен е и преглед на наскоро публикувания Стратегически доклад относно политиката на сближаване, предварителна информация за събитието "ОТВОРЕНИ ВРАТИ" през октомври, както и статия за преразглеждането на регламентите за държавна помощ.

Publications