Panorama 44 - Интелигентната специализация - Двигателят на бъдещия икономически растеж в регионите на Европа

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/12/2012

Зимното издание на списание „Панорама“ за 2012 г., озаглавено „Интелигентна специализация“, вече е достъпно онлайн. Централно място в броя заема очеркът от 6 страници, посветен на стратегиите за интелигентна специализация като двигатели на регионалния икономически растеж, в който се анализират определенията и възможностите за интелигентна специализация, подкрепата, оказвана от Платформата S3, както и докладите от семинара на Европейската комисия в Бари през септември 2012 г., който помогна на италианските региони да се подготвят да използват тези стратегии през програмния период 2014–2020 г.

Друга важна тема е ексклузивното интервю с полския министър на регионалното развитие Елжбета Бенковска, в което тя разказва за постигнатия от Полша напредък след присъединяването през 2004 г. в областта на развитието на инфраструктурата, създаването на работни места и увеличаването на БВП. Тя отправя поглед и към бъдещето, като през следващия програмен период очаква увеличение на инвестициите в научни изследвания и иновации и решения в областта на устойчивата енергетика и транспорта.

Включен е и анализ на последното проучване на Евробарометър „A view from the regions“ („Поглед от регионите“), което показва някои изненадващи положителни резултати по отношение на качеството на живот и перспективата за бъдещето, както и представяне на победителите във фотоконкурса „Европа в моя регион“, заедно с изтеглящ се мозаечен плакат, показващ някои от многобройните участия.

Броят съдържа също предварителен преглед на наградите „RegioStars“ за 2014 г., както и още избрани профили на успешни проекти от региони в целия ЕС.

Publications