Panorama 43 - Инвестиране в регионите - Използване на финансовите инструменти за мобилизиране на подкрепа за регионалната политика

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/09/2012

Един от иновативните начини за подобряване на ефективността и ефикас-ността на регионалната политика на ЕС е използването на финансови инструменти. Тези механизми за подкрепа с обхват от техники за финансов инженеринг до механизми за техническа помощ могат да помогнат за привличането на допълнително финансиране и да донесат допълнителни експертни знания и ноу-хау.

Publications