Panorama 42 - Партньорство в политиката на сближаване - Засилване на прилагането на този важен принцип

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2012

В основата на успешното използване на структурните фондове на ЕС стои партньорството с местните участници на различни нива при планирането, изпълнението и оценката на програмите. За да се постигне максимално въздействие и да се гарантира най-ефек-тивно използване на ресурсите на ЕС, е необходимо опитът на различните партньори да бъде ефективно използван и интегриран.

Publications