Panorama 29 - Творчество и иновации - Насърчаване на конкурентноспособността в регионите

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2009

2009 г. – Европейската година на творчеството и иновациите има за цел да насърчи преосмис- ляне на значението на творчеството и иноваци- ите и как те допринасят за нашето личностно, икономическо и социално развитие. Идеята е широкообхватна, думите трудни за определяне и въпреки че тази област привлича все повече изследователи, засега не е лесно да се измерят резултатите. И все пак няма съмнение, че ако ЕС иска да остане конкурентноспособен и да поощ- рява ценностите, споделяни от държавите-член- ки, тези въпроси се нуждаят от проучване.

Publications