Panorama 28 - Зелена книга за териториалното сближване, пътят напред

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/12/2008

През 2006 г. Съветът прие стратегически насоки на общността, които гласяха, че „насърчаването на териториалното сближаване трябва да бъде част от усилията за гарантиране, че цялата европейска територия има възможност да участва в дневния ред за ръст и работни места“. Стратегическите насоки за развитието на селските райони също подчертава приносът към териториалното сближаване, направен от свързаните програми.

Необходимостта да се насърчават сътрудничеството, диалогът и партньорството между различните нива на управление, организации и хора, прилагащи политиката на място, среща все повече разбиране.

Комисията публикува тази Зелена книга и стартира консултативната фаза по нея във връзка с тези проблеми и промените, настъпили след разширяването, необходимостта да се хармонизират усилията за посрещане на предизвикател ствата на глобалната икономика и изискването да работим за устойчив ръст. Какво е поставено за обсъждане?

More information :

Териториално сближаване

Publications