Какво е макрорегионална стратегия на EC?

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Polish Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 15/12/2017

Макрорегионалната стратегия на Европейския съюз (ЕС) е политическа рамка, която дава възможност на държави, разположени в един и същ регион, съвместно да предприемат действия и намират решения на проблеми или да използват по-добре общия си потенциал (напр. замърсяване, плавателност, бизнес конкуренция в световен мащаб и др.). По този начин те извличат полза от засиленото сътрудничество с цел да направят своите политики по-ефективни, отколкото ако трябваше да се справят с проблемите поотделно. Макрорегионалната стратегия на ЕС може да получава подкрепа от фондове на ЕС, включително от европейските структурни и инвестиционни фондове.

За да се увеличат шансовете за успех на макрорегионалните стратегии на ЕС, участващите партньори (държави членки, региони, общини, НПО и др.) трябва да базират действията си на няколко основни принципа: подходящо партньорство и адекватен механизъм за сътрудничество, добра координация на действията по отношение на съответните политики и техните източници на финансиране, както и висок дух на сътрудничество в рамките на и между отделните държави и сектори на макрорегиона. 

More information :

Macro-Regional Strategies

Publications