НАСОКИ НА ККФ ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕТО НА ПОДПОМАГАНЕТО ОТ ЕС СЪС ЗАДНА ДАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007—2013 Г.

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/03/2012

Отпускането на подпомагане със задна дата представлява случай, при който управляващият орган отпуска подпомагане от ЕС на операция, по която вече са правени разходи от национални източници или която е вече изпълнена преди подаването на официално заявление за подпомагане от ЕС или преди отпускането на това подпомагане — по-нататък „подпомагане от ЕС със задна дата“.

Publications