Регламенти на структурните фондове 2000-2006 г.

Допълнителни

 
 • Структурните фондове - общи условия (1260/1999 en pdf, 1447/2001 en pdf, 1105/2003 en pdf)
 • Европейски фонд за регионално развитие en pdf
 • Европейски социален фонд en pdf
 • Европейския фонд за селскостопанско ориентиране и гарантиране en pdf
 • Финансов инструмент за ориентиране на рибарството en pdf
 • Кохезионен фонд (1164/1994 en pdf, 1264/1999 en pdf, 1265/1999 en pdf, 1386/2002 en pdf, 16/2003 en pdf, 621/2004 en pdf, COM(2005) 5 en pdf)
 • Interreg III en pdf
 • Инструмент за структурни политики за предприсъединяване (1267/1999 en pdf, 503/2001 en pdf, 749/2004 en pdf)
 • Регламенти на Комисията за прилагане на структурните фондове pdf
  • Наредба за управление и контрол (438/2001 en pdf, 2355/2002 en pdf)
  • Наредба за допустими  разходи (1685/2000 en pdf, 448/2004 en pdf)
  • Регламент относно процедурата за извършване на финансови корекции en pdf
  • Регламент относно използването на еврото en pdf
  • Регламент за информацията и популяризационни действия, предприемани от държавите-членки en pdf

Политическо споразумение относно правилата за периода 2000-2006 г. беше постигнато по време на Европейския съвет в Берлин на 24 и 25 март 1999 година. (заключения) da de en es fr it nl pt fi svpdf