Регламенти на структурните фондове 1994-1999 г.

Допълнителни

 

Следните регламенти са на разположение в Eur-Lex (раздел „Законодателство”)

Регламенти за структурните фондове

Година
Номер
Рамков регламент
1993
2081
Регламент за координация
1993
2082
Регламент за ЕФРР
1993
2083
Регламент за ЕСФ
1993
2084
Регламент за ФЕОГА, секция „Ориентиране”
1993
2085
FIFG regulation
1993
2080
Решение за адаптиране на инструментите
следствие на разширяването
1995
1
Периодите, обхванати за новите държави-членки
1994
3193
По условията за използване на ЕКЮ
1990
1866

Регламентите за Кохезионния фонд

Година
Номер
Регламент за създаване на Кохезионния фонд
1994
1164
Регламент за създаване на финансов инструмент по сближаването
1993
792