Наличен бюджет 2014-2020

Допълнителни

 

Финансирането в областта на регионалната политика и политиката на сближаване през периода 2014-2020 г. е в размер на 351,8 млрд. EUR.
Подробни данни и графики са достъпни на портала с данни за политиката на сближаване.

Финансови помощи 2014-2020 г.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by Member States (million €, current prices) View the data

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)