Образователни инструменти за младите хора

Допълнителни

 

През последните няколко години Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ разработи разнообразни забавни и образователни продукти за младите хора (средно на възраст между 8 и 13 години) и за учителите. Комикс, интерактивна уеб книга, настолна игра, отнасяща се до подобряването на твоя регион, Travel Book на ЕС и др.

ИНТЕРАКТИВНА УЕБ КНИГА „ПАРТНЬОРИ“

web-documentary - PartnersИнтерактивната уеб книга „Партньори“ е игра под формата на разследване, която комбинира пълен набор мултимедийни инструменти и те отвежда в 6 региона на Европейския съюз. Разследването показва дейности от регионалната политика, които насърчават развитието и връзките между регионите и гражданите на Европейския съюз. Тази дигитална версия на комикса „Партньори“ поднася информацията по забавен начин.

Шест истории предоставят улики за разкриването на Европейската мистерия!

UNI — ИГРА ЗА РЕГИОНИТЕ

UNI UNI! е лесна и ефективна ролева игра, която може да се играе в училище. Целта е да се даде по-голяма гласност на действията на Европейския съюз, които насърчават сближаването на всички региони на Европейския съюз.

UNI! се играе на групи, състоящи се най-малко от 2 играчи на възраст над 10 години. Всяка група трябва да помогне за напредъка на даден регион, изтеглен на случаен принцип, чрез преодоляване на редица предизвикателства под формата на игри с мимики и жестове, рисуване и предположения. За всяко успешно разрешено предизвикателство играчите печелят „звезди“.
Групата, която събере най-много звезди, е победител.

Предизвикателствата, пред които се изправят групите деца, са от една от следните шест теми: околна среда, енергетика, изобретения, образование и общество, туризъм и култура, и транспорт.

Пълните инструкции, налични на уебсайта на играта под формата на PDF файлове за изтегляне и бележки на учителите, дават възможност на учителите, които желаят да го направят, да разширят опита с един или повече урока.

Тийзър видеоматериал благодарение на участието на основно училище в близост до гр. Намюр (Белгия):

В момента играта се предлага само на френски език, а през лятото на 2016 г. ще бъде на разположение на немски и английски.

Тази публикация е изчерпана.

За да поискате ново издание на публикацията, пишете ни на адрес: regio-publication@ec.europa.eu

ПЪЗЕЛ ЗА ЕВРОПА

ПЪЗЕЛ ЗА ЕВРОПА Този пъзел е уникално произведение на изкуството, изработен е от дърво и е с размер колкото човешки ръст. Той се реди предимно от групи играчи в няколко стъпки. Първо, играчите трябва да подредят картата на Европа с помощта на нестандартни по форма части. За следващата стъпка се изискват някои геополитически познания. Играчите трябва да разпознаят флага, името и столицата на държавата на оригиналния им език. След това играчите трябва да очертаят еврозоната. И накрая – да разгледат моретата, заобикалящи Европа, и да ги обозначат.

Всяко едно от представителства и службите на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm) разполага с един екземпляр на този пъзел. Той често се използва за презентации на студентски групи.

 

 КОМИКС „ПАРТНЬОРИ“

comic - PartnersГенерална дирекция „Регионална и селищна политика“ преведе комикса „Партньори“ на всички езици. В него се представя регионалната и селищната политика чрез шест истории, предназначени за младата публика. Темите, включени в този албум са: научни изследвания и иновации, развитие на градовете, околна среда, подкрепа за малките и средните предприятия, социално приобщаване, ИКТ, сътрудничество между регионите, транспорт, солидарност между регионите в случай на природни бедствия и др.

Тези епизоди от реалния живот и историите на мъжете и жените са вдъхновени от реални проекти, финансирани от ЕС, и илюстрират приноса на Европейския съюз за намаляване на различията в стандарта на живот и за подпомагане развитието на регионите.

Комиксът се предлага на следните езици: EN, BG, CS, DA, DE, ET, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV и може да се поръча онлайн от EU Bookshop.

Пълната дигитална версия на комикса е налична на уебсайта.

В комикса „Партньори“ са включени информационни брошури:

  • карта на регионите на ЕС, която показва състоянието на тяхното развитие;
  • кратък преглед на темите, включени в комикса;
  • жизнен цикъл на проект, финансиран от ЕС;
  • кратък преглед на петте Европейски структурни и инвестиционни фондове;
  • обобщителна схема за ролята на европейските институции и отношенията между тях.

TRAVEL BOOK НА ЕС

TRAVEL BOOK НА ЕСTravel Book е твоят спътник в пътуванията на територията на Европейския съюз, както и забавен пъзел. Пътеводителят е многоезичен инструмент и включва карта на Европа. Можеш да научиш повече за ролята на регионите на Европейския съюз.

Използвай го като твой личен дневник с неговата колекция от забавни и информативни стикери, които да ти припомнят преживяванията ти по време на пътуванията.

Открий един от аспектите на многообразието на Европейския съюз: всички 24 езика на ЕС са включени в една книжка, а всички имена са посочени на техния оригинален език!

Стани част от Travel Book обществото, като посетиш уебсайта: www.thetravelbook.eu
Тази публикация е изчерпана.

За да поискате ново издание на публикацията, пишете ни на адрес: regio-publication@ec.europa.eu

ИГРА НА КАРТИ „IN VARIETA CONCORDIA“ (ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИЕТО)

card game in varieta concordia Забавна и лесна игра, с която може да се забавляват хора от всички възрасти. Това, което я прави уникална е, че в една кутия има 3 различни игри: обикновена игра на карти, семейна игра и пъзел, илюстриран с мотото „in varieta concordia“ (единство в многообразието).

Можете да поръчате тази публикация тук: Служба за публикации на Европейския съюз.