(Interreg V-A) RO-BG - Romania-Bulgaria

Interreg

Допълнителни

 

Programme description

Основни цели

Програма Interreg V-A Румъния–България има за цел да разшири хоризонтите на района, да постигне конкретни и измерими резултати и да създаде възможности за превръщането му в привлекателен регион за живот, обучение, работа, посещения и инвестиции. Програмата има за цел да подкрепи създаването на конкурентни и устойчиви общности по ресурсно ефективен начин, като се възползва от уникалните инициативи за растеж и възможностите, които предлага развитието на напречни и хоризонтални потоци по гръбнака на района – река Дунав и коридора към Черно море. Цялостната визия за обхванатия от програмата район е да се използва неговото географско положение като източен портал към Дунав/Черно море и хъб в по-широкия контекст на региона Черно море–Дунав–Рейн–Северно море и да се постигне по-високо ниво на развитие чрез подобряване на достъпността, насърчаване на институционалното сътрудничество и защита и развиване на регионалните активи.

Приоритети на финансирането

Програмата ще се фокусира върху следните пет приоритета:

 1. Добре свързан регион
 2. Зелен регион
 3. Безопасен регион
 4. Квалифициран и приобщаващ регион
 5. Ефикасен регион

 

Някои очаквани резултати

 • Възстановяване на свързаността в региона като трансгранична интегрирана област чрез развитие на екологични видове транспорт с ниски въглеродни емисии.
 • Подобряване на плавателността на река Дунав и Черно море в трансграничния регион.
 • Създаване на нов модел за устойчиво използване на природното и културното наследство на трансграничния регион.
 • Подобряване на съвместното управление и защита на обхванатите от „Натура 2000“ територии.
 • Увеличаване на капацитета за предотвратяване и управление на рисковете от бедствия в трансграничния район.
 • Интегриране на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.
 • Увеличаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в трансграничния регион.

Regions

 • Bulgaria
  • Severozapaden
  • Severen Tsentralen
  • Severoiztochen
 • Romania
  • Sud-Est
  • Sud - Muntenia
  • Sud-Vest Oltenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 215,745,513.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 258,504,126.00 €

Total EU contribution: 215,745,513.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB021