(Interreg V-A) EL-BG - Greece-Bulgaria

Interreg

Допълнителни

 

Programme description

Програмата „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция–България“ цели да разшири предприемаческата дейност в допустимия регион и да подобри капацитета на МСП за проникване и на външни пазари. Освен това програмата ще подобри трансграничното сътрудничество при управление на риска от наводнения и ще развие и популяризира културното и природното наследство на граничния район за целите на туризма. В допълнение предвижданите действия ще доведат до подобряване на съвместната система за управление на подпочвените и повърхностните води. Те също така ще подобрят достъпността на трансграничния регион, което от своя страна ще намали времето за пътуване на хора и стоки и ще направи движението по пътищата по-безопасно. Накрая, програмата цели да разшири социалното предприемачество в граничния район, което ще доведе до повишени нива на заетостта в социални предприятия и до повече доставени социални услуги в общините с лоши социално-икономически показатели.

Приоритетите на програмата са:

 • Приоритетна ос 1: Конкурентен и иновативен трансграничен регион.
 • Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион.
 • Приоритетна ос 3: Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност
 • Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване
 • Приоритетна ос 5: Техническа помощ

Някои очаквани резултати:

 • Подобрен икономически климат.
 • По-лесен достъп до ключови пазари и по-широка клиентска база за МСП.
 • Повишена устойчивост при трансгранични природни бедствия (наводнения).
 • Увеличен туристически поток в граничния район.
 • По-често използване на общи подходи при опазване на биологичното разнообразие от двете страни на границата.
 • Намалено време за пътуване на хора и стоки и по-безопасно движение по пътищата.

Regions

 • Bulgaria
  • YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA
  • Yugozapaden
  • Yuzhen Tsentralen
 • Greece
  • Anatoliki Makedonia, Thraki
  • Kentriki Makedonia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 110,723,408.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 130,262,836.00 €

Total EU contribution: 110,723,408.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB022