Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура”

България

Допълнителни

 

Programme description

Основни цели 

Целта на програмата е развитие на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в България и повишаване на безопасността и устойчивостта на транспорта. 

Изграждането на нова инфраструктура ще стимулира българската икономика. По-добрите транспортни връзки ще създадат нови бизнес възможности и ще намалят разходите за транспортиране на стоки. 

Приоритети на финансирането 

Програмата е концентрирана върху пет основни приоритета: 

 1. Железопътна инфраструктура в рамките на TEN-T
 2. Пътна инфраструктура (магистрали) в рамките на TEN-T
 3. Интермодални транспортни услуги и устойчив градски транспорт (напр. Софийското метро)
 4. Системи и услуги за управление на транспорта
 5. Техническа помощ 

Очаквани въздействия 

 • Модернизиране/реконструкция на 190 км железопътни линии (по линията София – Пловдив - Бургас)
 • Изграждане на 62 км магистрален път (на автомагистрала Струма)
 • Подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав (напр. чрез многофункционални плавателни съдове)
 • Подобряване на безопасността на железопътния, воден и въздушен транспорт (напр. чрез подобрени стандарти за безопасност)
 • Подобряване на обществения транспорт (допълнителни 16 км линии и 19 станции за Линия 3 на Софийското метро до 2020 г.)

Regions

 • Bulgaria

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 1,144,687,261.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 459,761,907.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO7 - Transport and energy networks

Financial information

Total OP budget: 1,887,587,260.00 €

Total EU contribution: 1,604,449,168.00 €

CCI number: 2014BG16M1OP001