Регионалната политика във Вашата страна

Австрия Белгия България Кипър Чешка република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединено кралство Хърватия Португалия Испания Франция

Регионална политика

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Тези инвестиции подпомагат изпълнението на стратегията "Европа 2020".

71 милиона евро от фондовете на политиката на сближаване ще финансират подобряването на оборудването, ефективността и достъпността на спешните здравни услуги в България.  В рамките на този нов......
Европейският съюз инвестира 293,4 млн. евро по линия на Кохезионния фонд в по-модерни, по-бързи и по-безопасни железопътни връзки между градовете Пловдив и Бургас, свързващи някои от най-големите......
Проект, финансиран по линия на ЕФРР, предвижда изграждането на нов парк в Петрич, проектиран за провеждане на различни културни, развлекателни и спортни дейности. Проектът ще финансира изграждането на......
Вилиус Шапока, министър на финансите на Литва, обсъжда как страната използва инвестициите по линия на ЕС, за да подкрепя конкурентоспособността и производителността. Литва използва добре финансирането......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset