Регионалната политика във Вашата страна


Допустимост на политиката на сближаване 2014-2020 г.
Австрия Белгия България Кипър Чешка република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединено кралство Хърватия Португалия Испания Франция

Регионална политика

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Тези инвестиции подпомагат изпълнението на стратегията "Европа 2020".

Зимното издание на списание „Панорама“ вече е достъпно за изтегляне, като този път то бележи края на една ера. Нашият 75-ти брой е и последният, който ще бъде издаден в този PDF формат,......
В Технически университет — Габрово бе открит център за мехатроника и чисти технологии, финансиран от ЕФРР. Отпуснатите средства бяха използвани за ремонтиране на сградата, в която се помещава......
Днес Комисията приветства политическото споразумение между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета относно пакета „Помощ за възстановяване в полза на......
Преживяваме бурни времена в сурово море, изправени сме пред безпрецедентна здравна, социална и икономическа криза. Малките и средните предприятия са силно засегнати. Заедно с държавите членки......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset