Регионалната политика във Вашата страна


Допустимост на политиката на сближаване 2014-2020 г.
Австрия Белгия България Кипър Чешка република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединено кралство Хърватия Португалия Испания Франция

Регионална политика

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие.

Днес Комисията предприе още една важна стъпка, за да помогне на държавите членки, регионалните и местните власти и другите партньори да се справят с последиците от агресията на Русия срещу Украйна —......
Днес започва първият организиран от Комисията фестивал „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ).......
Всяка регионална кампания се провежда на познато място и е посветена на идеи и инициативи на ЕС, които носят промяна на местно равнище. Кампаниите са посветени на регионите и на техните жители.......
Днес Комисията обяви три нови покани за представяне на предложения с цел превръщане на Новия европейски Баухаус в реалност. Подкрепата е предназначена специално за гражданите и градовете, които да......

Twitter