Регионалната политика във Вашата страна


Допустимост на политиката на сближаване 2014-2020 г.
Австрия Белгия България Кипър Чешка република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединено кралство Хърватия Португалия Испания Франция

Регионална политика

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Тези инвестиции подпомагат изпълнението на стратегията "Европа 2020".

Унгарският министър на иновациите и технологиите, Ласло Палкович, гледа напред към следващия програмен период, през който основната цел на страната ще бъде да подобри своята икономическа и социална......
  Благодарение на промени в правилата за ЕФРР са осигурени над 160 милиона лева (81,8 милиона евро) в подкрепа на заетостта и МСП в България по време на кризата с COVID-19. За справяне с кризата......
Комисията предложи днес специфични за всяка държава препоръки, съдържащи насоки за икономическите политики на всички държави — членки на ЕС, в контекста на пандемията от коронавирус. Те са......
Европейската комисия приветства първите важни стъпки, предприети от България за съсредоточаване на средствата на ЕС за борба с избухването на пандемията от коронавирус и за справяне с произтичащите от......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset