Navigation path

Additional tools

Archive - Sammanhållningspolitik 2014-2020


Nyheter

Alla nyheter

Den reformerade sammanhållningspolitiken kommer totalt att ställa upp till 351,8 miljarder euro[1] till förfogande för investeringar i EU:s regioner, städer och den reala ekonomin. Den kommer att vara EU:s främsta investeringsinstrument för att uppnå Europa 2020-målen: att skapa tillväxt och arbetstillfällen, ta itu med klimatförändringarna och energiberoendet samt minska fattigdomen och den sociala utslagningen. Detta kommer att underlättas genom att Europeiska regionala utvecklingsfonden inriktas på centrala prioriteringar, t.ex. stöd till små och medelstora företag där målet är att fördubbla stödet från 70 till 140 miljarder euro under de sju år som budgetramen omfattar. Alla europeiska struktur- och investeringsfonder kommer att vara mer resultatinriktade och innehålla en ny resultatreserv som uppmuntrar bra projekt. Effektiviteten i sammanhållningspolitiken, landsbygdsutvecklingsfonden och fiskerifonden kommer också att kopplas till den ekonomisk styrningen för att uppmuntra medlemsstaterna att följa EU:s rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen.
[1] Löpande priser.


Pressmeddelande
Ny sammanhållningspolitik för mer tillväxt och jobb: omställningen i tio punkter

Infographic : En reformerad sammanhållningspolitik för Europa : Den främsta investeringspolitiken för jobb och tillväxt
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Investeringar riktade mot viktiga tillväxtprioriteringar

 • Forskning och innovation
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag (SMF)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Stöd till övergången mot en grön ekonomi
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
EU regionalpolitik: Håll dig informerad