Navigation path

Additional tools

Archive - Kohezijska politika 2014-2020


Novice

Vse novice

Skupno bo prek prenovljene kohezijske politike na razpolago do 351,8 milijarde evrov [1] za naložbe v evropske regije, mesta in realno gospodarstvo. To bo glavni mehanizem, s katerim si bo EU prizadevala izpolniti cilje strategije Evropa 2020: ustvarjanje rasti in novih delovnih mest, obvladovanje podnebnih sprememb in energetske odvisnosti ter zmanjševanje revščine in socialne izključenosti. V podporo navedenim ukrepom bodo ključne prioritete, financirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kot je pomoč malim in srednjim podjetjem. Glavni namen tega je podvojiti pomoč s 70 milijard na 140 milijard evrov v naslednjih sedmih letih. Za dodeljevanje sredstev bo značilna močnejša ciljna naravnanost, v vseh evropskih strukturnih in investicijskih skladih pa bo oblikovana nova rezerva na podlagi doseženih rezultatov, ki pomeni spodbudo za dobre projekte. Poleg tega bo učinkovitost kohezijske politike ter skladov razvoj podeželja in ribištvo vezana na ekonomsko upravljanje, kar bo spodbudilo države članice pri izpolnjevanju priporočil EU v okviru evropskega semestra.

[1] V tekočih cenah.


Sporočilo za medije
Refocusing EU Cohesion Policy for Maximum Impact on Growth and Jobs: The Reform in 10 points

Infographic : Reforma kohezijske politike za Evropo : Glavna naložbena politika glede delovnih mest in rasti
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Usmerjanje naložb v ključne prednostne naloge za rast

 • Raziskave in inovacije
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji