Navigation path

Additional tools

Archive - Politică de coeziune 2014-2020


Noutăţi

Toate noutăţile

În ansamblu, politica de coeziune reformată va pune la dispoziție până la 351,8 miliarde EUR[1] pentru a se investi în regiunile, orașele și economia reală a Europei. Acesta va fi principalul instrument de investiții al UE pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020: crearea de locuri de muncă și generarea de creștere economică, abordarea problemei schimbărilor climatice și a dependenței energetice, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. La aceasta va contribui și definirea mai bună a priorităților-cheie ale Fondului european de dezvoltare regională, cum ar fi sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, obiectivul fiind de a dubla sprijinul, de la 70 la 140 de miliarde EUR pe durata celor 7 ani. În toate fondurile structurale și de investiții europene care stimulează proiectele bune va exista un grad mai mare de orientare spre rezultate, precum și o nouă rezervă de performanță. În fine, în cadrul politicii de coeziune, al dezvoltării rurale și al fondului pentru pescuit, eficiența va fi corelată, de asemenea, cu guvernanța economică pentru a încuraja respectarea de către statele membre a recomandărilor UE din cadrul semestrului european.

[1] Prețuri curente.


Comunicat de presă
Schimbarea orientării politicii de coeziune a UE pentru maximizarea impactului asupra creșterii și locurilor de muncă: reforma în 10 puncte

Infographic : O politică de coeziune reformată pentru Europa : Principala politică de investiţii pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Direcţionarea investiţiilor către priorităţile cheie de creştere

 • Cercetare şi inovare
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale