Navigation path

Additional tools

Archive - Cohesiebeleid 2014-2020


In totaal zal via het hervormde cohesiebeleid tot 351,8 miljard EUR[1] ter beschikking kunnen worden gesteld voor investeringen in de regio's en steden van Europa en in de reële economie. Het zal het belangrijkste investeringsinstrument van de EU zijn om de Europa 2020-doelstellingen te verwezenlijken: groei en banen scheppen, de klimaatverandering en de energieafhankelijkheid aanpakken en de armoede en sociale uitsluiting terugdringen. Dit zal worden ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, dat zich zal concentreren op essentiële prioriteiten zoals steun aan kleine en middelgrote ondernemingen, waarvoor een verdubbeling van 70 miljard tot 140 miljard EUR over de periode van zeven jaar wordt beoogd. Er komt een grotere resultaatgerichtheid en een nieuwe prestatiereserve in alle Europese structuur- en investeringsfondsen om goede projecten te belonen. Tot slot zal efficiëntie in het cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling en het visserijfonds ook worden gekoppeld aan de economische governance, teneinde de lidstaten te stimuleren om de EU-aanbevelingen in het kader van het Europees semester op te volgen.

[1] lopende prijzen.


Persbericht
Heroriëntatie EU-cohesiebeleid voor optimaal effect op groei en werkgelegenheid: de hervorming in tien punten

Infographic : Een hervormd cohesiebeleid voor Europa : Het voornaamste investeringsbeleid voor banen en groei
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Gerichte investeringen in belangrijke prioriteiten voor groei

 • Onderzoek en innovatie
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Versterking van het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte