Navigation path

Additional tools

Archive - Sanglaudos politika 2014-2020


Naujienos

Visos naujienos >

Apskritai, pagal reformuotą sanglaudos politiką į Europos regionus, miestus ir realiąją ekonomiką bus investuojama iki 351,8 mlrd. eurų[1]. Tai bus pagrindinė ES investavimo priemonė, padedanti siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų – skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą, spręsti klimato kaitos bei priklausomybės nuo energijos problemas ir mažinti skurdą ir socialinę atskirtį. Pagrindinių tikslų, kaip antai remti mažąsias ir vidutines įmones (joms skiriamą paramą ketinama per 7 metus padvigubinti nuo 70 iki 140 mlrd. eurų), bus siekiama naudojantis Europos regioninės plėtros fondu. Visi Europos struktūriniai ir investicijų fondai bus labiau orientuoti į rezultatus ir sukurtas naujas jiems skirtas veiklos rezervas, skatinantis gerus projektus. Galiausiai sanglaudos politikos, kaimo plėtros ir žuvininkystės fondo veiksmingumas bus susietas ir su ekonominiu valdymu taip užtikrinant, kad valstybės narės laikytųsi ES rekomendacijų pagal Europos semestrą.

[1] Dabartinėmis kainomis.


Pranešimas spaudai
ES sanglaudos politikos reforma siekiant kuo didesnio poveikio ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. 10 reformos veiksmų

Infographic : Reformuota Europos sanglaudos politika : Pagrindinė investavimo priemonė darbo vietų kūrimui ir augimui skatinti
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Investicijų nukreipimas, siekiant įgyvendinti pagrindinius augimo prioritetus

 • Mokslinius tyrimus ir inovacijas
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Informacijos ir ryšių technologijas (IRT)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumo didinimą
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos rėmimą
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos