Navigation path

Additional tools

Archive - Samhørighedspolitik 2014 -2020


Nyheder

Alle nyheder

Samlet set vil der under den reformerede samhørighedspolitik være op til 351,8 mia. EUR[1] til investeringer i Europas regioner og byer og realøkonomien. Det vil være EU's vigtigste investeringsredskab til at nå Europa 2020-målene: at skabe vækst og beskæftigelse, tackle klimaforandringer og energiafhængighed og mindske fattigdom og social udstødelse. Til støtte for disse bestræbelser fokuseres Den Europæiske Fond for Regionaludvikling på centrale prioriteter som f.eks. støtte til små og mellemstore virksomheder, hvor det er målet, at støtten skal fordobles fra 70 mia. til 140 mia. EUR i løbet af de 7 år. Der vil blive anvendt en mere resultatorienteret tilgang og en ny resultatreserve i alle de europæiske strukturfonde og investeringsfonde, som ansporer gode projekter. Endelig vil effektiviteten i samhørighedspolitikken, udviklingen af landdistrikterne og fiskerifonden også blive kædet sammen med økonomisk forvaltning for at tilskynde medlemsstaterne til at efterkomme EU’s henstillinger som led i det europæiske semester.

[1] Løbende priser.

Pressemeddelelse
Nyorientering af EU's samhørighedspolitik skal give maksimal virkning på vækst og jobs: Reformen i 10 punkter

Infographic : En reformeret samhørighedspolitik for Europa : Den vigtigste investeringspolitik for job og vækst
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Målretning af investeringerne til centrale prioriteter for vækst

 • Forskning og innovation
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Informations- og kommunikationsteknologi (ikt)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Forbedring af små og mellemstore virksomheders (SMV’er) konkurrenceevne
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!