Navigation path

Additional tools

Fondy

Nástroj předvstupní pomoci (NPP)

Od ledna 2007 nahrazuje nový nástroj předvstupní pomoci (NPP) řadu programů a finančních nástrojů Společenství pro kandidátské země a potenciální kandidátské země, a sice programy PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD a CARDS a finanční nástroj pro Turecko.

Pomoc je poskytována v rámci pěti složek:

 1. pomoc při transformaci a budování institucí;
 2. přeshraniční spolupráce (s členskými státy EU a s ostatními zeměmi, které jsou příjemci v rámci NPP);
 3. regionální rozvoj (doprava, životní prostředí a hospodářský rozvoj);
 4. rozvoj lidských zdrojů (rozvoj lidského kapitálu a boj proti sociálnímu vyloučení);
 5. rozvoj venkova.

Země, které jsou příjemci v rámci NPP, jsou rozděleny do dvou skupin:

 • kandidátské země (Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie), které mohou čerpat prostředky v rámci všech pěti složek;
 • potenciální kandidátské země západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244/99), které mohou čerpat prostředky pouze v rámci prvních dvou složek.

map Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

NPP - Nástroj předvstupní pomoci:

 1. How IPA works
 2. IPA in the former Yougoslav Republic of Macedonia
  • IPA Regional Development Operational Programme in the former Yugoslav Republic of Macedonia
 3. IPA in Turkey
  • IPA Environment Operational Programme in Turkey
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Turkey
  • IPA Transport Operational Programme in Turkey
 4. IPA Cross-border Co-operation Programme
 5. IPA Legal Framework
 6. IPA Strategic Planning and Programming
 7. Glossary
Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média