Navigation path

Additional tools

Exempel på projekt

Projekt

Regionala utvecklingsprojekt

Hundratusentals projekt inom hela EU har finansierats genom regionalpolitiken under årens lopp.

I vår databas kan du se några exempel på de många olika sorters projekt som har fått stöd. Vi har också för avsikt att uppdatera databasen med alla ”större projekt” (dvs. de som tilldelats över 50 miljoner euro) som genomförs mellan 2007 och 2013.

Här kan du hitta mer information om regionalpolitiska projekt:

  • I de detaljerade fallstudier som finns på sidorna Databas för policylärande deenfr på denna webbplats. I fallstudierna görs en mer ingående analys avprojekten och de är avsedda främst för dem som driver projekt, beslutsfattare och andra inblandade.
  • På webbplatserna för de myndigheter som förvaltar EU:s strukturfonder i ditt land eller i din region en.
  • I GD Regionalpolitiks databas deenfr där runt 600 exempel på projekt från tidigare programperioder arkiverats.

Hör gärna av dig till oss! Om du känner till ett intressant projekt inom ditt område som har fått stöd från strukturfonderna eller Sammanhållningsfonden kan du dela med dig av dina erfarenheter på RegioNetwork en.

eller sök på ”alla länder”

eller sök på ”alla regioner”

eller sök på "alla ämnesområden"

eller sök på ”alla projekt”

EU regionalpolitik: Håll dig informerad