Dlaczego polityka regionalna?

Zniwelować różnice gospodarcze i społeczne

Unia Europejska obejmuje 27 państw członkowskich, które tworzą wspólnotę i wewnętrzny rynek liczący 493 miliony obywateli. Tym samym jednak, różnice gospodarcze i społeczne pomiędzy państwami i ich 271 regionami pogłębiły się.

PKB (Produkt Krajowy Brutto) na jednego mieszkańca, w co czwartym regionie wynosi mniej niż 75% średniej UE27.

Tabela regionalnych PKB na jednego mieszkańca w UE w 2003 r.
Tabela regionalnych PKB na jednego mieszkańca w UE w 2003 r.

Być solidarnym i pozostać konkurencyjnym

Celem europejskiej polityki regionalnej jest skonkretyzowanie solidarności Unii poprzez dążenie do spójności gospodarczej i społecznej, zmniejszając różnice poziomu rozwoju poszczególnych regionów.

Dzięki szczególnemu podejściu, europejska polityka regionalna zapewnia działaniom prowadzonym w terenie „wartość dodaną”. Polityka regionalna pomaga sfinansować konkretne projekty na rzecz regionów, miast i ich mieszkańców. Ideą jest stworzenie warunków, by regiony mogły w pełni odegrać swoją rolę w dążeniu do rozwoju i konkurencyjności oraz mogły równocześnie wymieniać między sobą pomysły i „dobre praktyki”. Taki jest właśnie cel nowej inicjatywy regiony, aktorzy zmian gospodarczych. Całość polityki regionalnej uwzględnia priorytety określone przez Unię Europejską na rzecz wzrostu i zatrudnienia (patrz the strategia lizbońska)


Napisy: Jean-Jacques Patricola

Odpowiedzieć na wielkie wyzwania XXI wieku

“Jakiej Europy chcemy – dla nas samych i dla przyszłych pokoleń? Dynamicznej Europy, która zajmuje czołowe miejsce na świecie w dziedzinie nauki i technologii? Wydajnej Europy, gdzie każdy ma pracę? Opiekuńczej Europy, gdzie chorzy, starsi i niepełnosprawni mają zapewnioną opiekę? Sprawiedliwej Europy, gdzie nie ma dyskryminacji i każdy ma równy dostęp do zatrudnienia i edukacji? Czystej, ekologicznej Europy, która dba o własne środowisko i pomaga również sprostać globalnym wyzwaniom? Europy wartości, które podzielamy i o które dbamy? Chcę tego wszystkiego i poza tym uważam, że jest to w naszym zasięgu.”

Fragment przemówienia komisarz Danuty Hübner w Warszawie, dnia 17 października 2006 r.