Waarom een regionaal beleid?

Economische en sociale verschillen wegwerken

De 27 lidstaten van de Europese Unie vormen samen een gemeenschap en markt van 493 miljoen mensen. Maar de economische en sociale verschillen tussen de landen en de 271 regio's zijn daarmee niet verdwenen.

In één op de vier regio's is het BBP (bruto binnenlands product) per inwoner lager dan 75% van het gemiddelde van de 27 EU-landen.

Tabel met het BBP per inwoner in de EU in 2004
Tabel met het BBP per inwoner in de EU in 2004

Zorgen voor solidariteit en concurrentievermogen

Het Europees regionaal beleid moet zorgen voor concrete solidariteit in de Unie door economische en sociale samenhang. Daarvoor moeten de verschillen in het ontwikkelingsniveau van de regio's worden verkleind.

De specifieke aanpak van het Europees regionaal beleid geeft de acties in het veld een toegevoegde waarde. Er worden concrete projecten gefinancierd voor regio's, steden en hun inwoners. Het is de bedoeling de regio's de kans te geven om een volwaardige bijdrage te leveren aan de groei en het concurrentievermogen en om goede praktijken en ideeën uit te wisselen. Dat is ook precies het doel van het nieuwe initiatief "Regions for economic change". Het regionaal beleid van de EU wordt overigens geheel afgestemd op de prioriteiten van de Europese Unie op het gebied van groei en werkgelegenheid (zie de Lissabonstrategie).


Foto: Jean-Jacques Patricola

De uitdagingen van de 21ste eeuw aangaan

"Wat voor een Europa willen wij, voor onszelf en voor de volgende generaties? We willen een dynamisch Europa, koploper in wetenschap en technologie. We willen een productief Europa met werk voor iedereen, een solidair Europa met aandacht voor zieken, ouderen en gehandicapten, een rechtvaardig Europa zonder discriminatie waar iedereen evenveel recht heeft op werk en onderwijs, een Europa zonder vervuiling dat zorgt voor het milieu en actief bijdraagt aan het oplossen van de grote wereldproblemen en een Europa met gemeenschappelijke waarden die door iedereen worden verdedigd. Dat is het Europa zoals ik het graag zie en dát Europa ligt volgens mij binnen handbereik."

Passage uit van een toespraak van commissaris Danuta Hübner in Warschau, 17 oktober 2006.

Peat fired power plant in County Offaly, Ireland
Peat fired power plant in County Offaly, Ireland