Kāpēc reģionālā politika?

Likvidēt ekonomiskās un sociālās atšķirības

Eiropas Savienībā ir 27 dalībvalstis, kas veido vienu kopienu, un iekšējais tirgus ar 493 miljoniem iedzīvotāju; pašsaprotamas ir ekonomiskās un sociālās atšķirības šo valstu un to 271 reģionu starpā.

Vienā reģionā no četriem IKP (iekšzemes kopprodukts) uz iedzīvotāju nesasniedz 75 % no vidējā rādītāja 27 valstu Eiropas Savienībā rādītāja 27 valstu Eiropas Savienībā.

Tabula, kas raksturo reģionālo IKP uz iedzīvotāju ES 2004
Tabula, kas raksturo reģionālo IKP uz iedzīvotāju ES 2004

Būt solidāriem un saglabāt konkurētspēju

Eiropas reģionālās politikas mērķis ir konkretizēt Eiropas Savienības solidaritāti, izmantojot ekonomisko un sociālo kohēziju, mazinot atšķirības dažādu reģionu attīstības līmeņos.

Pateicoties īpašai pieejai, Eiropas reģionālā politika nodrošina uz vietas veiktajām darbībām pievienotu vērtību. Tā palīdz finansēt konkrētus projektus par labu reģioniem, pilsētām un to iedzīvotājiem. Princips ir panākt to, ka reģioni spēj īstenot savu uzdevumu sekmēt izaugsmi un konkurētspēju un dalīties idejās un darīt zināmu par labu atzītu praksi. Tas ir arī mērķis, kas izvirzīts jaunajai iniciatīvai ar nosaukumu "Reģioni, ekonomisko pārmaiņu nesēji". Eiropas reģionālā politika ir saskaņā Eiropas Savienības prioritātēm izaugsmes un nodarbinātības jomā (skatīt Lisabonas stratēģiju)


Kredīti: Jean-Jacques Patricola

Reaģēt uz XXI gs. izaicinājumiem

"Kādu Eiropu mēs vēlamies sev un nākamajām paaudzēm? Mēs vēlamies Eiropu, kas būtu dinamiska un kas būtu līdere zinātnes un tehnoloģiju jomā. Mēs vēlamies Eiropu, kas būtu produktīva, kur katram būtu darbs, Eiropu, kas būtu solidāra, kur rūpētos par slimiem un gados vecākiem, kā arī invalīdiem, Eiropu, kur valda tiesiskums, kas ir brīva no diskriminācijas, kur katram ir vienādas tiesības uz darbu un izglītību, nepiesārņotu Eiropu, kurā apkārtējā vide tiek aizsargāta un kura aktīvi piedalās pasaules lielo problēmu risināšanā, Eiropu, kas popularizē kopējas, visu atzītas vērtības. Tāda ir Eiropa, pēc kuras tiecamies, un, es zinu, ka šādu Eiropu varam sasniegt."

Citāts no Danutas Hūbneres runas Varšavā, 2006. gada 17. oktobrī.

Peat fired power plant in County Offaly, Ireland
Peat fired power plant in County Offaly, Ireland