Milleks regionaalpoliitika?

Majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse kaotamiseks

Euroopa Liidus on 27 liikmesriiki, mis moodustavad 493 miljonilise elanikuga ühenduse ja siseturu. Elanikkonna suuruse tõttu suureneb majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus liikmesriikide ja 271 piirkonna vahel.

Ühes piirkonnas neljast on SKT (sisemajanduse kogutoodang) inimese kohta on väiksem kui 75% EL 27 keskmisest.

ELis 2004. aastal elaniku kohta arvestatava piirkondliku SKT tabel
ELis 2004. aastal elaniku kohta arvestatava piirkondliku SKT tabel

Solidaarsuse tagamiseks ja konkurentsivõime säilitamiseks

Euroopa regionaalpoliitika eesmärk on muuta majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kaudu Euroopa Liidu solidaarsus tegelikkuseks ning vähendada piirkondade vahelisi arenguerinevusi. Regionaalpoliitilise lähenemisviisi abil luuakse kohalikele meetmetele lisaväärtus. Selle raames rahastatakse piirkondi, linnasid ja nende elanikke elu edendavaid konkreetseid projekte. Eesmärk on aidata piirkondadel täita nende ülesandeid majanduskasvu ja tööhõive suurendamisel ning ideede ja heade tavade vahetamisel. See on ka uue algatuse "Piirkonnad majandusmuutustes". eesmärk. Kogu regionaalpoliitikas järgitakse Euroopa Liidu tööhõive ja majanduskasvuga seotud eesmärke (vt Lissaboni strateegia)


Foto: Jean-Jacques Patricola

XXI sajandi väljakutsetega tegelemiseks

"Millist Euroopat me soovime endale ja tulevastele põlvkondadele? Me soovime dünaamilist Euroopat, mis oleks juhtival kohal teadus- ja tehnoloogiavaldkonnas.. Me soovime tootlikku Euroopat, kus igaühel oleks töö; Euroopat, kus hoolitsetakse haigete, eakate ja puuetega inimeste eest; vaba Euroopat, kus puudub diskrimineerimine ja igaühel on õigus tööle ja haridusele; saastevaba Euroopat, kus pööratakse tähelepanu keskkonnale ja võetakse aktiivselt osa ülemaailmsete probleemide lahendamisest; Euroopat, kus jagatakse ja kaitstakse ühiseid väärtuseid. See on minu unelmate Euroopa ning ma tean, et see on saavutatav Euroopa."

Katkend volinik Danuta Hübneri 17. juulil 2006 Varssavis peetud kõnest.

Peat fired power plant in County Offaly, Ireland
Peat fired power plant in County Offaly, Ireland