Hvorfor har vi brug for en regionalpolitik?

Udligning af de økonomiske og sociale forskelle

EU består af 27 medlemsstater, der danner et fællesskab og et indre marked med 493 millioner indbyggere. Der er imidlertid stadig store økonomiske og sociale forskelle mellem medlemsstaterne og deres 271 regioner.

I hver fjerde region BNP (bruttonationalproduktet) pr. indbygger lavere end 75 % af gennemsnittet i EU's 27 medlemsstater.

Tabel over regionalt BNP pr. indbygger i EU i 2004
Tabel over regionalt BNP pr. indbygger i EU i 2004

Solidaritet og konkurrenceevne

EU's regionalpolitik skal sikre reel solidaritet i EU ved at styrke den økonomiske og sociale samhørighed. Dermed mindskes udviklingskløften mellem de forskellige regioner. Med den særlige fremgangsmåde under regionalpolitikken gør EU en værdifuld indsats på stedet ved at finansiere konkrete projekter til gavn for regioner, byer og indbyggere. Tanken er hjælpe regionerne til at stå på egne ben, så de kan øge deres vækst og konkurrenceevne og udveksle idéer og god praksis. Det er også formålet med det nye initiativ Regioner for økonomisk forandring. Regionalpolitikken ligger på linje med EU's prioriteter for vækst og beskæftigelse (se Lisbon strategy)


Med tilladelse fra: Jean-Jacques Patricola

Et svar på det 21. århundredes udfordringer

"Hvordan ser det EU ud, som vi ønsker for os selv og de kommende generationer? Vi vil gerne have, at EU skal være dynamisk og førende inden for videnskab og teknologi. Vi ønsker et produktivt EU, hvor alle har et job, et solidarisk EU, hvor man tager hånd om de syge, de gamle og de handicappede, et retfærdigt EU, hvor ingen bliver forskelsbehandlet, og alle har samme adgang til uddannelse og beskæftigelse, et EU uden forurening, hvor man passer på miljøet og er aktivt med til at løse de globale problemer, og et EU, som slår et slag for vores fælles værdier. Det er det EU, jeg vil have, og jeg ved, at det er inden for rækkevidde."

Uddrag af EU-kommissær Danuta Hübners tale i Warszawa den 17. oktober 2006.

Peat fired power plant in County Offaly, Ireland
Peat fired power plant in County Offaly, Ireland