Ποιες περιφέρειες;

Ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτεται από έναν ή περισσότερους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή. Για να προσδιορίσει γεωγραφικά τις επιλέξιμες περιφέρειες, η Επιτροπή χρησιμοποιεί στατιστικά στοιχεία. Υποδιαιρεί την Ευρώπη σε διάφορες ομάδες περιφερειών που αντιστοιχούν στην ονοματολογία NUTS en (ονοματολογία στατιστικών εδαφικών μονάδων).

Για τις περιφέρειες οι οποίες ελάμβαναν σημαντική βοήθεια πριν από τη διεύρυνση έχουν θεσπιστεί προσωρινά καθεστώτα ενίσχυσης των περιφερειών, προκειμένου να αποφευχθούν οι απότομες αλλαγές μεταξύ δύο περιόδων προγραμματισμού.

Ταμείο Συνοχής

Επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής είναι τα κράτη των οποίων το ΑΕΠ (ακαθάριστο εθνικό προϊόν) είναι κατώτερο από το 90% του κοινοτικού μέσου όρου, δηλαδή όλες οι περιφέρειες των ακολούθων χωρών:

Bουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία , και Σλοβακία.

Στα κράτη που κανονικά θα ήταν επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής αν το κατώτατο όριο είχε παραμείνει στο 90% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 15 και όχι των 25, εφαρμόζεται μεταβατικό καθεστώς με φθίνουσα κλίμακα. Μόνο η Ισπανία βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία.

Στόχος «σύγκλιση»

Οι περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) είναι κατώτερο από το 75 % του κοινοτικού μέσου όρου είναι επιλέξιμες για τον στόχο «σύγκλιση»:

 • Βουλγαρία: όλη η επικράτεια
 • Τσεχική Δημοκρατία: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko
 • Γερμανία: Brandenburg-Nordost, Mecklenburg-Vorpommern, Chemnitz, Dresden, Dessau, Magdeburg, Thüringen
 • Εσθονία: όλη η επικράτεια
 • Ελλάδα: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Νήσοι του Ιονίου, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αγαίο, Κρήτη
 • Ισπανία: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia
 • Γαλλία: Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion
 • Ουγγαρία: Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld
 • Ιταλία: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
 • Λετονία: όλη η επικράτεια
 • Λιθουανία: όλη η επικράτεια
 • Μάλτα: όλη η νήσος
 • Πολωνία: όλη η επικράτεια
 • Πορτογαλία: Norte, Centro, Alentejo, Região Autónoma dos Açores
 • Ρουμανία: όλη η επικράτεια
 • Σλοβενία: όλη η επικράτεια
 • Σλοβακία: Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko
 • Ηνωμένο Βασίλειο: Cornwall and Isles of Scilly, West Wales and the Valleys

Στις περιφέρειες που θα ήταν επιλέξιμες για τον στόχο "σύγκλιση" αν το κατώτατο όριο είχε μείνει στο 75 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 15 και όχι των 25, εφαρμόζεται μεταβατικό καθεστώς με φθίνουσα κλίμακα («phasing-out»):

 • Βέλγιο: Province du Hainaut
 • Γερμανία: Brandenburg-Südwest, Lüneburg, Leipzig, Halle
 • Ελλάδα: Kεντρική Mακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Aττική
 • Ισπανία: Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla, Principado de Asturias, Región de Murcia
 • Ιταλία: Basilicata
 • Αυστρία: Burgenland
 • Πορτογαλία: Algarve
 • Ηνωμένο Βασίλειο: Highlands and Islands

Στόχος "περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση"

Οι περιφέρειες που δεν καλύπτονται ούτε από τον στόχο "σύγκλιση" ούτε από τη μεταβατική στήριξη (περιφέρειες NUTS 1 ή NUTS 2 σύμφωνα με τα κράτη μέλη), είναι επιλέξιμες για τον στόχο «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση».

Παρέχεται μεταβατική στήριξη με φθίνουσα κλίμακα («phasing-in») μέχρι το 2013 στις περιφέρειες NUTS 2 που καλύπτονταν από τον πρώην στόχο 1, αλλά των οποίων το ΑΕΠ υπερβαίνει το 75 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 15.

Επιλέξιμες περιφέρειες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»:

 • Iρλανδία: Border, Midland and Western
 • Ελλάδα: Sterea Ellada, Notio Aigaio
 • Ισπανία: Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana
 • Iταλία: Sardegna
 • Κύπρος: όλη η επικράτεια
 • Ουγγαρία: Közép-Magyarország
 • Πορτογαλία: Região Autónoma da Madeira
 • Φινλανδία: Itä-Suomi
 • Ηνωμένο Βασίλειο: Merseyside, South Yorkshire

Βλέπε τον ευρωπαϊκό χάρτη των επιλέξιμων περιφερειών για τον στόχο "περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση" την περίοδο 2007-2013

Στόχος «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»