Fő célkitűzések

Az alábbi adatok azt mutatják be, hogyan támogatja az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap az alábbi három célkitűzést: konvergencia, regionális versenyképesség és foglalkoztatás, valamint európai területi együttműködés.

Célkitűzések és Alapok
(A linkek közül kiválaszthatja, melyik alapról szeretne többet megtudni.) Kohéziós alapok ESZA ERDF

A „konvergencia” célkitűzés lényege a legkevésbé fejlett régiók és országok konvergenciáját elősegítő, növekedést előidéző feltételek és tényezők javítása. A 27 tagállamot számláló EU-ban ez a célkitűzés – 18 tagállamban – 84, egyenként 154 millió lakosú régióra vonatkozik, ahol az egy főre eső GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át, valamint – fokozatosan megszüntetve – további 16, egyenként 16,4 milliós népességű régiót érint, ahol a GDP a kibővített EU-val járó statisztikai hatás következtében éppen, hogy meghaladja a küszöbértéket. A „konvergencia” célkitűzés keretében rendelkezésre álló összeg 282,8 milliárd euró (a teljes összeg 81,5%-a), melynek megoszlása a következő: 199,3 milliárd eurót kapnak a „konvergencia” célkitűzés kedvezményezett régiói, 14 milliárd eurót tartalékolnak a célkitűzés alól fokozatosan kivont régiók számára, és 61,6 milliárd eurót a Kohéziós Alapra – amely 15 tagállamra vonatkozik.

„konvergencia” célkitűzés kedvezményezett régióin kívül a „regionális versenyképesség és a foglalkoztatás” célkitűzés célja, hogy kettős megközelítésben erősítse a régió versenyképességét és vonzerejét. Először is a fejlesztési programok keretében a régiók az innováció, a tudásalapú társadalom, a vállalkozó szellem, a környezetvédelem valamint azok könnyített hozzáférhetőségével megelőzhetik és elősegíthetik a gazdasági változást, másodszor pedig a több és jobb minőségű munkahely teremtését szolgáló célkitűzés támogatása a munkaerő adaptálásával és a humánerőforrásban eszközölt beruházásokkal. A 27 tagállamot számláló EU-ban összesen 168 régió – mintegy 314 millió lakos – részesülhet támogatásban. Ezek közül 13, egyenként, 19 millió lakost számláló régió tartozik azok közé, ahol a támogatást fokozatosan vezetik be (ún. „phasing-in” területek), és amelyek – az 1. célkitűzés alá tartozó egykori státuszuknál fogva – különleges pénzügyi juttatásban részesülnek. A 55 milliárd euró – melyből 11,4 milliárd jut a fenti „phasing-in” régióknak – a teljes kiutalás valamivel kevesebb, mint 16%-a. E célkitűzés 19 tagállam régióit érinti.

A már korábban elindított Urban II és Equal programok a „konvergencia”, valamint a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzések alá tagozódtak be.

Az európai területi együttműködé célja, hogy közös helyi és regionális kezdeményezések révén tovább erősödjön a határokon átnyúló együttműködés, az integrált területfejlesztést elősegítő intézkedések révén a transznacionális és interregionális együttműködés, valamint a tapasztalatcsere. A határ menti területeken élő lakosság lélekszáma eléri a 181,7 millió főt – ez az EU teljes lakosságának 37,5%-a –, míg az összes uniós régió és polgár a meglévő 13 transznacionális együttműködési terület egyikének fennhatósága alá tartozik. Az e célkitűzéshez rendelkezésre álló 8,7 milliárd euró (a teljes összeg 2,5%- a) a következők szerint oszlik meg: 6,44 milliárd euró jut a határokon átnyúló, 1,83 milliárd euró a transznacionális és 445 millió euró az interregionális együttműködésre.

Ez a célkitűzés egy korábbi közösségi kezdeményezés, az INTERREG révén nyert tapasztalatokra épül.

A 2000–2006-os időszak célkitűzéseiről bővebben az alábbi linkekre kattintva olvashat: