Gestionarea fondurilor

Cu toate că fondurile structurale ţin de bugetul Uniunii Europene, modul în care acestea sunt cheltuite se bazează pe o împărţire a responsabilităţilor între Comisie şi guvernele statelor membre.

Pentru fiecare program operaţional, statul membru desemnează:

O nouă regulă destinată să simplifice gestionarea financiară a fondurilor

Un program = un fond

Datorită acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul Social European (FSE) pot să finanţeze, fiecare, în mod complementar şi limitat, acţiunile care ţin de aria de intervenţie a celuilalt fond (în limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecărei axe prioritare a unui program operaţional).

Există o excepţie de la această regulă: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune intervin împreună pentru programele în materie de infrastructuri şi de mediu.

Angajamente bugetare

Angajamentele bugetare referitoare la programele operaţionale sunt efectuate în tranşe anuale, pentru fiecare fond şi pentru fiecare obiectiv. Comisia angajează prima tranşă anuală înainte de adoptarea programului operaţional. Apoi, Comisia angajează tranşele cel târziu la 30 aprilie în fiecare an.

Deblocarea automată:

O parte dintr-un angajament bugetar este deblocată automat de către Comisie în cazul în care aceasta nu a fost utilizată sau nu s-a primit nicio cerere de plată la sfârşitul celui de-al doilea an de la angajamentul bugetar (n+2).

În baza programelor operaţionale respective, termenul este fixat la sfârşitul celui de-al treilea an (n+3) în perioada 2007-2010 pentru următoarele ţări: Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovenia, Slovacia şi Ungaria.

Condiţii de finanţare

Strategia de la Lisabona a pus accentul pe următorul aspect:

obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe priorităţile Uniunii Europene în materie de promovare a competitivităţii şi de creare de locuri de muncă (Strategia de la Lisabona). Comisia şi statele membre se asigură că 60% din cheltuielile tuturor statelor membre alocate obiectivului „Convergenţă” şi 75% din cheltuielile alocate obiectivului „Competitivitate şi ocuparea forţei de muncă” sunt destinate/alocate acestor priorităţi. Pentru a consulta aceste categorii de cheltuieli, faceţi clic aici (PDF, 79KB).

Coeficienţii de cofinanţare sunt plafonaţi.

Coeficienţii maximi de cofinanţare pentru fiecare obiectiv sunt:

Eligibilitatea cheltuielilor

Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie achitate în perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2015. Operaţiunile cofinanţate nu trebui finalizate înainte de începutul perioadei de eligibilitate. Regulile sunt stabilite la nivel naţional, sub rezerva unor excepţii prevăzute de către regulamentele specifice pentru fiecare fond în timp ce, în perioada 2000-2006, regulile erau stabilite la nivel comunitar.

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" - February 2009 pdf en

Education and training events

CE S-A SCHIMBAT FAŢĂ DE PERIOADA 2000-2006

  • Toate aceste reguli de gestiune financiară se aplică, de asemenea, în cazul Fondului de coeziune.
  • În ceea ce priveşte eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt naţionale şi nu comunitare.
  • Coeficienţii de cofinanţare au fost modificaţi. În anul 2000, prefinanţarea intermediară reprezenta 7% din contribuţia financiară a fondului pentru acţiunea respectivă (pentru cele 15 state din Uniunea Europeană cu 15 state membre ) şi 16% pentru cele 10 noi state membre în 2004. La ora actuală, prefinanţarea este repartizată pe doi sau trei ani, iar procentajele sunt mai reduse.
  • Prima plată intermediară nu poate fi efectuată decât în cazul în care statul membru furnizează Comisiei o descriere a modului de funcţionare a autorităţilor de gestionare, de certificare şi de audit.
  • Cererea pentru prima plată intermediară trebuie introdusă în termen de 24 de luni de la plata primei tranşe de prefinanţare de către Comisie (în caz contrar, statul membru trebuie să ramburseze această prefinanţare).
  • Rambursările sunt calculate în funcţie de fiecare axă prioritară (şi nu în funcţie de măsuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000-2006).
  • Regula n+3 este introdusă pentru cele 12 noi state membre, precum şi pentru Grecia şi Portugalia până în 2010.
  • Gestionarea financiară este mai flexibilă: operaţiunile finalizate pot fi încheiate parţial înainte de terminarea întregului program.

A se vedea gestionarea fondurilor în perioada 2000-2006.