Az alapok kezelése

Bár a strukturális alapok az Európai Unió költségvetéséhez tartoznak, a Bizottság és a tagállamok kormányai közösen viselik a felelősséget a források felhasználását illetően:

A tagállam minden operatív programhoz, kijelöl:

Új szabály az alapok kezelésének egyszerűsítésére

Egy operatív programot csak egy alap finanszírozhat

Ezen elv folyománya, hogy az ERFA és az ESZA kiegészítő jelleggel, bizonyos korlátok között finanszírozhat a másik alap támogatási körébe tartozó intézkedéseket (az operatív program minden egyes prioritási tengelyére a közösségi támogatás legfeljebb 10%-át nyújthatja).

Az „1 program = 1 alap” szabály alól egyetlen kivétel létezik: a közlekedési infrastruktúra és a környezetvédelem operatív programjai számára az ERFA és a Kohéziós Alap együttesen nyújt támogatást.

A kötelezettségvállalások

Az operatív programokra vonatkozóan a költségvetési kötelezettségvállalásokat minden alap és célkitűzés tekintetében éves alapon hajtják végre. Az első éves költségvetési kötelezettségvállalás az operatív program jóváhagyása előtt történik. Az ezt követő kötelezettségvállalásokat minden évben legkésőbb április 30-ig teszi meg a Bizottság.

A kötelezettségvállalás automatikus visszavonása:

A Bizottság automatikusan visszavonja a költségvetési kötelezettségvállalás bármely részét, amelyet nem használtak fel, vagy amelyre a programra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalást követő második év végéig (n+2) nem küldtek kifizetési kérelmet.

Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia számára az említett határidő az operatív programokra 2007–2010 között tett kötelezettségvállalást követő harmadik év vége (n+3).

A finanszírozás feltételei

„Célirányos felhasználás” a lisszaboni stratégia szerint:

Az alapokból nyújtott forrásokat ezentúl célirányosan a lisszaboni stratégiában is megfogalmazottuniós prioritásokra, azaz a versenyképesség növelésére és a munkahelyteremtés elősegítésére kell fordítani. A Bizottság és a tagállamok közösen biztosítják, hogy a tagállamok a „konvergencia” célkitűzésre irányuló kiadásaik 60%-át, és a „versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzésre irányuló kiadásaik 75%-át e prioritásokra fordítják. A költségkategóriák megtekintéséhez kattintson erre a linkre (PDF, 102KB).

A Közösség felső határokat szab a társfinanszírozás arányai tekintetében. Ezek az egyes célkitűzések esetén az alábbiak szerint alakulnak:

A költségek elszámolhatósága

A kiadások az alapokból abban az esetben számolhatók el, ha 2007. január 1-je és 2015. december 31. között ténylegesen kifizették azokat. A társfinanszírozással támogatott műveletek a jogosultság kezdőnapját megelőzően nem fejeződhetnek be. Míg a költségek elszámolhatósága tekintetében a 2000–2006-os időszakra vonatkozó szabályokat közösségi szinten hozták, a 2007–2013-as időszakra érvényes szabályok – az egyes alapokra vonatkozó egyedi rendeletekben előírt kivételekre figyelemmel – nemzeti szinten kerülnek megállapításra.

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" - February 2009 pdf en

Education and training events

MI VÁLTOZIK A 2000–2006-OS IDŐSZAKHOZ KÉPEST?

  • A pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok mindegyike kiterjed a Kohéziós Alapra is.
  • A költségek elszámolhatóságát illetően a szabályok többé nem közösségi, hanem nemzeti szinten születnek.
  • Az előfinanszírozás az alapok által az adott műveletre nyújtott támogatás 7%-át jelentette a 15 „régi” tagállam esetén 2000-ben, és 16%-át a 10 új tagállam esetén 2004-ben. A jelenlegi programozási időszakban az előfinanszírozás két vagy három évre oszlik el, és az arányok is alacsonyabbak.
  • Az első időközi kifizetés csak akkor teljesíthető, ha a tagállam leírást nyújt be a Bizottsághoz, mely az általa kijelölt irányító, igazoló és ellenőrzési hatóságok működését ismerteti.
  • Az első időközi kifizetésre irányuló kérelmet az előfinanszírozás első részletének a Bizottság általi átutalását követő 24 hónapon belül kell benyújtani (máskülönben a tagállam.
  • A költségtérítéseket a prioritási tengelyek alapján számítják ki (nem pedig intézkedésenként, mint a 2000–2006-os időszakban).
  • 2010-ig az n+3 szabály érvényesül a 12 új tagállamra, valamint Görögországra és Portugáliára vonatkozóan.
  • A pénzügyi irányítás rugalmasabb: a befejeződött műveletek részlegesen lezárhatók a teljes program lezárása előtt.

A témában lásd még Az alapok kezelése 2000-2006