Tillgänglig budget

Inom ramen för budgetplanen 2007–2013 har 35,7 % av EU:s totala budget öronmärkts för sammanhållningspolitiken, d.v.s. 347,41 miljarder euro (löpande priser).

Fördelning per mål

Fördelning per mål
Fördelning per mål

Fördelning per medlemsstat:

Kommissionen gör varje år en vägledande fördelning per medlemsland med hänsyn till bland annat följande kriterier: stödberättigad befolkning, nationellt och regionalt välstånd samt arbetslöshetsnivån.

Varje medlemsland fattar sedan närmare beslut om hur anslagen ska fördelas mellan regionerna med hänsyn till respektive regions rätt till stöd.

Stödet till de nya medlemsländerna kommer att vara 166 % högre (årligt medeltal) än under tidigare programperioder, medan EU:s 15 gamla medlemsländer kommer att få runt 30 % mindre stöd. Det är därför som det är viktigt med utfasningsstöd, framför allt för ett land som Spanien.

Mer information hittar du i kommissionens beslut.